مشاور املاک و مستغلات

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۱۴۴,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۸۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

راننده ماشین‌های کامیون

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۰,۰۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

خلبان

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۵۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

سرپرست فروش و بازاریاب

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۴۵۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

تکنسین برق

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۷۵,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۵۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

راننده ترانزیت

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۷۲,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۵۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

طراح صفحات وب

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۷۸,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۵۰۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

لوله کش

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۷۴,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۷۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

آتش نشان

میانگین حقوق و دستمزد: ۷۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد

مشاور شراب (Sommelier)

میانگین حقوق و دستمزد: تا ۶۸,۰۰۰ دلار در سال

بیش از ۱۰۰ عنوان شغلی در این رابطه در سایت Indeed  موجود می‌باشد