احتمالا شما هم چند هشداردوستانه از آشنایان یا شبکه های اجتماعی دریافت کرده اید که اگر چه مونترال یک شهر دو زبانه است، ولی زندگی وکار کردن در اینجا نیاز به یک حداقلی از مهارت زبان فرانسه دارد. اینکه چگونه منوی رستوران را بخوانید و با اطمینان در اماکن عمومی سراغ دستشویی را بگیرید گام های اولیه خوبی هستند، اما برای بلند مدت کافی نیست. خصوصا اگر صاحب فرزندی هستید دو راه بیشتر ندارید یا ثبت نام در مدارس دولتی فرانسه زبان یا مدارس خصوصی. مدارس فرانسوی تعصب خاصی روی زبان فرانسه دارند و تمام مکاتبات مدرسه به زبان فرانسه انجام می گیرد،  پدرومادرها مجبور هستند فرزند خود را در یادگیری زبان فرانسه همراهی کنند. در غیر اینصورت حتی برای خواندن نامه های معمولی هم دچار مشکل خواهند شد، به نظر می رسد در کبک و حتی مونترال هیچ راه فراری از یادگیری زبان فرانسه وجود ندارد و البته خیلی از مهاجران از آن به عنوان فرصت یاد می کنند!

شاید شما قبلا برنامه های “سریع و آسان” مانند اپ  Duolingo یا گزینه های گران تر مانند Rosetta Stone را تجربه کرده اید. یا شاید ساعت ها  کارتون های فرانسوی زبان را در YouTube  تماشا کردید مثل قسمت های قدیمی تر  Simpsons که یک روش عالی جهت تقویت مهارت شنیداری است.

ولی هیچ کدام اینها نمی تواند جایگزین روشهای قدیمی باشد. البته این از خوش شانسی مهاجرین است که دولت کبک، حساسیت زیادی روی زبان فرانسه دارد و تلاش و هزینه های زیادی برای تدریس زبان فرانسه به تازه واردین صرف می کند تا  بسیاری از راه های  یادگیری رایگان زبان فرانسه را در اختیارتازه واردین بگذارد. در اینجا  ما به  ۱۰ مورد عمده راه یادگیری رایگان یا ارزان زبان فرانسه اشاره می کنیم که اگر همراه با اشتیاق و پشتکار شخصی باشد می تواند مشکل زبان فرانسه را تا حدودی برای مهاجرین حل کند.