مهاجرت به کانادا

دکتر دانیال لاریجانی وکیل رسمی دادگستری کانادا متخصص امور مهاجرت به کانادا | گروه وکلای رایتون

برنامه های استانی

برنامه های سرمایه گذاری، کارآفرینی و برنامه های ویژه متخصصین استانهای مختلف کانادا

برنامه های استانی

سرمایه گذاری و کارآفرینی

برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری فدرال ویژه مدیران و صاحبان بیزنس

سرمایه گذاری و کارآفرینی

خود اشتغالی

برنامه های خوداشتغالی فدرال ویژه هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان

خود اشتغالی

ویزاهای دانشجویی

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی در تمامی مقاطع تحصیلی

ویزاهای دانشجویی

ویزاهای توریستی و تجاری

دریافت انواع ویزاهای توریستی و تجاری مولتی پنج ساله برای واجدین شرایط

ویزاهای توریستی و تجاری

اسپانسری همسر و والدین

اقدام برای دریافت اقامت همسر و والدین از داخل یا خارج از کانادا

اسپانسری همسر و والدین

اجازه کار

دریافت اجازه کار از طریق ثبت شرکت و راه اندازی بیزنس در کانادا و یا خرید بیزنس

اجازه کار

پرونده های پناهندگی

خدمات درخواست پناهندگی و یا اعتراض به پرونده های ردی توسط همکاران دفتر

پرونده های پناهندگی

اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت

اعتراض به انواع پرونده های ردی ویزا، سرمایه گذاری، اقامت، تحصیل و سایر موارد

اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت