خدمات اسناد رسمی

در کانادا همانطور که میدانید وکیل هم میتواند خدمات حقوقی ارایه کند و وکالت افراد و شرکتها را در پرونده های مختلف قبول نماید و هم میتواند بعنوان دفتر اسناد رسمی نسبت به ارایه کلیه خدمات مانند ثبت نقل و انتقال املاک تجاری و مسکونی، وامهای بانکی و خصوصی و همچنین تهیه کپی برابر اصل، گواهی امضاء و تهیه وصیتنامه و وکالتنامه های محضری (با شهادت وکیل) اقدام نماید.

در این راستا دفتر ما میتواند خدمات زیر به موکلین ارایه نماید:

  • تایید امضاء برای تمامی اسناد حقوقی
  • تهیه و تایید کپی برابر اصل
  • تهیه وصیتنامه با مهر وکیل
  • تهیه انواع وکالتنامه های اموال
  • تهیه و تایید دعوتنامه
  • سایر خدمات اسناد کانادا

در ضمن لازم به ذکر است که گروه وکلای رایتون با داشتن دفتر فعال در تهران ، تمامی اسناد حقوقی میتواند در تهران و بدون نیاز به حضور در کانادا بصورت قانونی تهیه و امضا شود.

برای اطلاعات بیشتر با دفاتر ما در تورنتو و تهران تماس بگیرید.